รู้จักวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

Things you should know about EMME

 

ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตต่างจากแมคคาทรอนิกส์อย่างไร

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตนั้นจะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขณะที่ แมคคาทรอนิกส์จะมุ่งเน้นไปทางด้านหุ่นยนตร์

Read More

เรียนไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตแล้วสอบใบประกอบวิชาชีพ(กว.)สาขาไหน

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนวิชาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพียงพอที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลได้

Read More

เรียนยากไหม

การเรียนทุกภาคหนักเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับความสนใจและความชอบของบุคคล ถ้ารักและสนใจด้านนี้ผู้เรียนจะมีความสุขกับสิ่งที่เรียน ทำให้ไม่รู้สึกยากลำบากไปกับการเรียนในแต่ละวิชา

Read More

Admissions

ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ admission.ku.ac.th

Latest News

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด